27.02.2011
Głosów: 0

Toaleta w PKP

Skorzystałbyś, czy wolałbyś się wstrzymać?

Peggy Brown