26.08.2014
Głosów: 14

Ten gość potrafi mówić... 14 głosami!

I doskonale śpiewa każdym z tych głósów. Czyja piosenka wyszła mu najlepiej?

Drunk Frebin