21.04.2011
Głosów: 0

Prędkość obróciła się przeciwko nim

Motor odbijał się od asfaltu jak plastikowa zabawka!

bej-lo