23.02.2007
Głosów: 0

Poniosło ich

Nie pomyśleli o obecności ewentualnej kamery.

Drunk Frebin