15.07.2012
Głosów: 0

Nieudany skok w zwolnionym tempie

Było zbyt ślisko, by plan mógł się powieść.

bej-lo